Nordantjäls Bygdegårdsförening

Styrelse

 

  Sven-Göran Johansson ordf

070-3444267

  Torborg Gjerswold kassör

  Anita Stenklyft sekr